Opstap Assessment

Van ons allemaal wordt steeds meer verwacht. Er moet continu op een hoog niveau gepresteerd worden, terwijl de omstandigheden voortdurend veranderen. Hoe zorg je voor duurzame prestaties, houvast en stabiliteit in uitdagende omstandigheden? Ons antwoord is jezelf leren kennen en ontdekken. Wanneer je weet wie je bent, wat je wilt en waar je kracht ligt, maak je betere keuzes en neem je eigen regie in je werk en in je ontwikkeling.
Een ontwikkelassessment is hiervoor het ideale startpunt.

Onze Missie

Samen ontdekken en zicht krijgen in je competenties en ontwikkelpunten in je persoonlijk en professioneel functioneren.

Ontwikkel Assessments

Pioniers

Je werkt in Nederland op een pioniersplek. Maar hoe pak je dat aan? Waar liggen jouw sterke punten en hoe gebruik je die? Jezelf beter leren kennen kan de juste basis zijn voor jouw werk op die onzeker plek.

Leiders

Je staat aan de leiding van een bedrijf of een organisatie en er wordt veel van je verwacht. Hoe pak je dat aan en waar let je op. Door dit assessment leer jij je sterke en zwakke punten kennen.

Missionair Werkers

Je werkt in het buitenland, je bent vol idealen vertrokken, maar je merkt dat het wonen en werken in een andere cultuur toch wel wat anders van je vraagt dan je had verwacht. Neem de tijd voor reflectie en ontdek hoe jij jezelf verder kan ontwikkelen in jouw interculturele setting.