Opstap Assessment

Competentietest

Een competentie is een vermogen dat kennis, inzicht, attitude en vaardigheidsaspecten omvat om in concrete taaksituaties doelen te bereiken. In Opstapassessment spreken we over te toetsen competenties in vergelijking met een competentieprofiel van een missionair werker of een pionier in een multiculturele setting. In deze competentietest wordt er gekeken hoe jij jezelf beoordeelt op 16 verschillende competenties en gaan we samen aan de slag om te kijken hoe deze competenties jouw helpen om je droom te verwezenlijken en hoe jij daarin kan groeien om jouw competenties verder te ontwikkelen.

Competentieprofiel Missionair Werker

In het ontwikkelassessment van een missionair werker focussen we op de volgende competenties: veerkracht, interculturele sensitiviteit, context & evangelie verbinden, ondernemen en netwerken.

Competentieprofiel Pionier

In het ontwikkelassessment van een pionier focussen we op de volgende competenties: veerkracht, leiderschap, context & evangelie verbinden, ondernemen en netwerken.