Opstap Assessment

Intercultural Readiness Check®

Interculturele communicatie

Cultuur wordt gevormd door waarden, normen en vanzelfsprekendheden waarmee we opgroeien. Vaak zijn we ons hiervan echter niet bewust. Er is sprake van interculturele communicatie wanneer personen of groepen met een verschillende culturele achtergrond met elkaar communiceren. Omdat elke cultuur zijn eigen waarden, normen en omgangsvormen kent, ontstaan er snel misvattingen wat kan leiden tot onbegrip in de communicatie. Om het zelfbewustzijn op het gebied van omgaan met mensen uit verschillende culturen te vergroten, om zowel multicultureel en/of internationale werkzaam te zijn maken we gebruik van een Intercultural Readiness Check als onderdeel van het ontwikkelassessment.

Intercultural Readiness Check® (IRC)

De IRC is een internationaal erkende tool voor het bewust worden en verbeteren van jouw interculturele effectiviteit. De IRC geeft inzicht in waar jij (en je team) staat als het gaat om constructief handelen in een multiculturele en/of internationale context.

De IRC legt vier competenties vast die van invloed zijn op hoe jij met culturele verschillen omgaat; interculturele communicatie, interculturele sensitiviteit, bevorderen van betrokkenheid en omgaan met onzekerheid.

Na het invullen van een vragenlijst ontvang je een persoonlijke profiel gebaseerd op deze vier competenties, inclusief een uitgebreide feedback, waarin je per competenties een beeld krijgt van je sterke punten en op welke gebieden je nog verder zou kunnen ontwikkelen.

Het is mogelijk om de IRC af te nemen in 9 verschillende talen (Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Braziliaans, Portugees, Japans en Chinees).

Interculturele sensitiviteit

'De mate waarin je belangstelling en actieve betrokkenheid laat zien in contact en in gesprek met mensen uit diverse culturele achtergronden.'

Interculturele communicatie

De mate waarin je jouw manier van communiceren aanpast en afstemt in contact met mensen uit diverse culturele achtergronden.

Bevorderen van betrokkenheid

De mate waarin je investeert in het opbouwen van relaties en verschillende netwerken en in hoeverre je probeert inzicht te krijgen in de verschillende behoeften van de mensen met wie je omgaat.

Omgaan met onzekerheid

De mate waarin je bereid bent om met grote (onverwachtse)culturele verschillen en sociale diversiteit om te gaan en hierin nieuwe manieren en werkwijze uit te proberen en culturele diversiteit als een bron van inspiratie te zien.