Opstap Assessment

Klachtenprocedure

Wij streven er naar hoge kwaliteit te bieden zowel in facilitair opzicht als in de zorg en aandacht voor de klant. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over ons optreden en/of onze medewerkers. 

Mocht u niet tevreden zijn over Opstap Assessment dan bieden wij u hierbij de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Uw klacht zal door beide partijen vertrouwelijk en zo snel mogelijk, doch binnen vier weken in behandeling worden genomen. Ons streven is om uw klacht met de nodige zorgvuldigheid binnen vijf weken af te handelen. Indien deze termijn niet voldoende blijkt dan wordt u hiervan in kennis gesteld en ontvangt u een nadere toegelicht. Tevens zal een indicatie worden gegeven wanneer u uitsluitsel mag verwachten. 

Er zijn twee mogelijkheden om uw klacht kenbaar te maken: 

1. Uw klacht bespreken met de betrokken medewerker. De meest direct manier om een oplossing te vinden voor uw klacht is in contact te treden met de betrokken medewerker en uw probleem te bespreken. Uitgangspunt moet zijn dat u zich gehoord voelt en dat de klacht bespreekbaar is. 

Neem hiervoor contact op met Opstap Assessment via: klacht@opstap-assessment.nl

2. Uw klacht kenbaar maken bij de klachtenfunctionaris. 

Indien de eerste mogelijkheid geen optie is of niet heeft geleid tot een bevredigende oplossing, kunt u contact opnemen met de heer J.J. Hoefnagel, onafhankelijk klachtenbemiddelaar voor Opstap Assessment. De klachtenbemiddelaar is verantwoordelijk voor een correcte afhandeling van uw klacht. Hij inventariseert samen met u de aard van de klacht en zoekt in overleg met u naar een voor u passende strategie om uw klacht op te lossen. De klachtenbemiddelaar bemiddelt indien nodig tussen u en de betrokken medewerker. De uitspraak van de onafhankelijke bemiddelaar is bindend. 

Neem hiervoor contact op met de heer J.J. Hoefnagel via: info@hoefnagel.nl 

De klachtafhandeling zal door Opstap Assessment conform de wettelijke termijn twee jaar in archief blijven.

Januari 2021