Opstap Assessment

Leiderschapsassessment

Je geeft leiding aan een team of een project. Je doet dit nog maar recent of kunt terugvallen op jarenlange ervaring. Je staat open om meer zicht te krijgen op wie jij bent als persoon achter de leider en hoe jouw voorkeur in communicatie van invloed is op jouw leiderschapsstijl. Je wilt gericht groeien en ontwikkeling naar het worden van een competente leider..

Wat kun je van het leiderschapsassessment verwachten?

  • Competentieprofiel als rode draad

Onderdeel van het assessment is de afname van een competentietest. Een competentie is een in gedrag waarneembare combinatie van kennis en inzicht, houding en vaardigheid, waarmee in de praktijk doelen worden bereikt. De test is een betrouwbare meting op 16 fundamentele competenties die een score aangeeft ten opzichte van de Nederlandse beroepsbevolking. Bekijk via deze link een voorbeeld rapportage. De competenties die van toepassing zijn op het competentieprofiel van een leidinggevende worden meegenomen in het assessment.

  • Feedback

Uit onderzoek, door bijvoorbeeld Dunning & Kruger, is gebleken dat het juist inschatten van leiderschapscapaciteiten moeilijk blijkt te zijn. Feedback kan hierin uitkomst bieden. Feedback verbetert namelijk het evalueren van vaardigheden en prestaties en draagt bij aan nauwkeuriger zelfbeoordeling van leiderschapscapaciteiten.  Een van de opdrachten binnen het assessment is om feedback op te halen bij medewerkers met wie je optrekt met betrekking tot aandachtspunten voor ontwikkeling.

  • Sterke- en ontwikkelpunten

Ieder mens heeft zijn unieke sterke kanten. Bedoeld om uit te dragen in je werk en leven. Wel van belang is om je bewust te zijn van die sterke kanten en er op te vertrouwen en er vanuit te handelen. In het assessment wordt zichtbaar op welke gebieden deze sterke eigenschappen aanwezig zijn.

Daarnaast is er ruimte voor ontwikkelpunten. Ze worden ook wel leerdoelen, aandachtspunten, verbeterpunten of kluspunten genoemd. Waar het in het assessment om draait is om focus aan te brengen op die ontwikkelpunten die als een hefboom zijn voor je functioneren als leidinggevende. Je daadwerkelijk verder helpen in het worden van een competente leider.

  • Ervaringsgerichte oefeningen
  • Assessmentgesprek met gecertificeerde coach
  • Persoonlijk groeiplan
  • Assessmentrapportage

Wat zeggen deelnemers over wat het oplevert?

Tjeerd Voorganger

• Ik heb helder(der) hoe ik concreet kan schakelen in mijn communicatie en taken.

Amy Directie assistent

• Het heeft verheldering gegeven wat betreft mijn leiderschapsstijl en het idee om de eigenschappen waar ik minder goed in ben te delegeren.

Peter tandarts

• Ik kan verder met een nieuwe focus op wat ik nodig heb om met het team op weg te zijn.

Gerrit Coach

• Ik heb meer inzicht gekregen in mijzelf en hoe ik daarmee aan de slag kan.