Opstap Assessment

Life Language™

Communicatie
Mensen verschillen in hoe ze communiceren. Het krijgen van inzicht in de verschillende communicatiestijlen die er zijn en die je zelf hanteert, levert winst op in zowel persoonlijke als professionele relaties.

Life Languages™ gaat over de mix van zeven communicatiestijlen. Een communicatiestijl kun je ook zien als een taal: welke communicatietaal gebruik je? Filters zijn daarbij heel belangrijk. Wat zie je (wat neem je wel en niet waar)? En waar heb je behoefte aan in de omgang met anderen? Start je communicatie vanuit het denken of voelen, of handel je meteen? Waar ben je echt goed in en waar loop je warm voor?

 

Zeven communicatietalen in het kort
Life Languages™ gaat uit van zeven communicatietalen die terug te voeren zijn op hoofd, hart en handen. Met andere woorden: er zijn zogenaamde cognitieve talen, emotieve talen en kinetische talen. Life Languages™ werkt met de taal van Mover, Doer, Influencer , Responder, Shaper, Producer en Contemplator. Iedereen spreekt deze talen, alleen verschillen we in onze voorkeurstalen.

‘Door gebruik te maken van de life languages™ heb ik niet alleen meer geleerd over wat ik goed kan, maar ook welke behoefte daaronder zit. En meer nog wat er gebeurt als ik dat verwaarloos.’

Vragenlijst
Hoe ontdek je jouw (voorkeurs)talen? Het invullen van een vragenlijst bestaande uit 115 vragen maakt onderdeel uit van het ontwikkelassessment. Als resultaat ontvang je jouw persoonlijke en unieke Kendall Life Languages Profile™. Het is één van de bronnen waar je gebruik van maakt voor het in kaart brengen van je ontwikkelpunten.

Boek Communicatie-intelligentie
Het boek Communicatie-intelligentie is gebaseerd op het in de VS door Fred en Anne Kendall ontwikkelde instrument 7 Life Languages™. Het wordt veel door coaches gebruikt en helpt niet alleen om je eigen communicatie beter te begrijpen, ook biedt het je volop inzicht in die van de mensen om je heen. En daar heb je plezier van in je werk, in teams, als leidinggevende en in alle relaties met vrienden en familie.