Opstap Assessment

Life Languages™

Communicatie

Mensen verschillen in hoe ze communiceren. Het krijgen van inzicht in de verschillende communicatiestijlen die er zijn en die je zelf hanteert, levert winst op in zowel persoonlijke als professionele relaties

Zeven communicatietalen in het kort

Life Languages™ gaat uit van zeven communicatietalen die terug te voeren zijn op hoofd, hart en handen. Met andere woorden: er zijn zogenaamde cognitieve talen, emotieve talen en kinetische talen. Life Languages™ kent de volgende zeven talen: Mover, Doer, Influencer , Responder, Shaper, Producer en Contemplator. Iedereen spreekt deze talen, alleen verschillen we in onze voorkeurstalen.  Het Kendall Life Languages Profile geeft zicht in het unieke filter van iedere taal, de behoefte van anderen, de passie, de te ontwikkelen kwaliteit, het te ontwikkelen gedrag en de natuurlijk kracht.

‘Door gebruik te maken van de life languages™ heb ik niet alleen meer geleerd over wat ik goed kan, maar ook welke behoefte daaronder zit. En meer nog wat er gebeurt als ik dat verwaarloos.’

Boek Communicatie-intelligentie

Het boek Communicatie-intelligentie gaat over de mix van zeven communicatiestijlen. In het boek wordt een communicatiestijl een taal genoemd: welke communicatietaal gebruik je? Filters zijn daarbij heel belangrijk. Wat zie je? Wat neem je wel of niet waar? En waar heb je behoefte aan in de omgaan met anderen? Start je communicatie vanuit je denken, of voelen of handel je meteen? Waar ben je echt goed in en waar loop je warm voor?

Dit boek is gebaseerd op het in Amerika door Fred en Anne Kendaal ontwikkelde instrument van 7 Life Languaes. Het wordt veel door coaches gebruikt en helpt niet alleen om je eigen communicatie beter te begrijpen, ook biedt het je volop inzicht in die van de mensen om je heen. En daar heb je plezier van in je werk, in teams, als leidinggevende en in alle relaties met vrienden en familie.