Opstap Assessment

Pioniersassessment

Je bent betrokken als pionier bij nieuwe initiatieven die verbinding maken met mensen die niet, of anders geloven. Pionieren is geweldig, maar kan soms ook geïsoleerd voelen en van je vragen om te ploegen. Je werkt met diverse mensen samen in je pioniersplek en met je team, je voert overleg met de kerkenraad en met maatschappelijke instanties. Je staat open om meer zicht te krijgen op wie jij bent als persoon achter de pionier en hoe jouw voorkeur in communicatie van invloed is op jouw leiderschapsstijl. Je wilt gericht groeien en ontwikkeling naar het worden van een competente leider in pionieren in een interculturele setting.

Ontwikkelassessment

Het pioniersassessment is een ontwikkelassessment waar ontwikkelpunten voor jouw als pionier in beeld worden gebracht. Op basis hiervan kun je aandacht geven aan die punten waar je behoefte liggen in groei en ontwikkeling. Het pioniersassessment is geen selectieassessment in de zin dat het bepalend is of je wel of niet geschikt zou zijn om als pionier aan de slag te gaan in een interculturele setting in Nederland, het is echt een ontdekkingstocht van waar je staat en naar toe wilt groeien.

Competentieprofiel Pionier

Het uitgangspunt voor het ontwikkelassessment is het competentieprofiel van jouw als pionier. Dit profiel bestaat uit de vijf kerncompetenties veerkracht, interculturele sensitiviteit, context en evangelie kunnen verbinden, ondernemen en netwerken. Iedere kerncompetentie wordt in het competentieprofiel omgeschreven vanuit de context en rol van jouw als pionier. 

Methoden

Naast het afnemen van een Intercultural Readiness Check en de Lifelanguages™ vragenlijst, ontvang je een uitnodiging voor de competentietest. Het kennen, begrijpen en toepassen van het Life Languages gedachtegoed, verbetert  communicatieve vaardigheden, versterkt het zelfvertrouwen, verrijkt de relaties met anderen en verbetert de samenwerking. In de Intercultural Readiness Check wordt er gekeken naar vier verschillende dimensies; interculturele sensitiviteit, interculturele communicatie, bevorderen van betrokkenheid en omgaan met onzekerheid. In de competentietest beoordeel je 16 fundamentele competenties en in een vergelijkingsoverzicht wordt er gekeken naar een overeenkomst tussen de competenties van jouw als pionier en de 16 fundamentele competenties uit de test. Tijdens het assessmentgesprek komen de resultaten samen in een top drie van ontwikkelpunten. De ontwikkelpunten worden uitgediept met behulp van een ervaringsgerichte oefening en vertaald naar concrete stappen om in de praktijk jezelf te ontwikkelen. 

Het pioniersassessment bestaat uit Intercultureel Readiness Check, het Lifelanguages communicatieprofiel, afnamen van een competentietest, een voorbereidingsopdracht en een assessmentgesprek.

Wat zeggen deelnemers over wat het oplevert?

Petra de Jong-Heins Missionair consulent

“Vanuit CGK evangelisatie zetten wij het Opstap Assessment graag in bij de start van nieuwe trajecten om missionair te pionieren. Een prachtige tool waarmee een pionier zijn/haar sterke kanten en uitdagingen specifiek rond pionieren leert kennen! De coaches kunnen daarna de pioniers met het assessment effectief begeleiden. Een aanrader!”

Karel Muller Hoofd identiteit, innovatie en inspiratie bij Geloven in de Buurt van Leger des Heils

“Vanuit het programma Geloven in de Buurt wordt momenteel op zo’n 20 plekken nieuw werk gestart. De komende jaren hopen we vanuit nog veel meer nieuwe locaties bij te dragen aan de verbondenheid in de lokale samenleving. Het Pioniersassessment van Opstap Assessment maakt onderdeel uit van onze ambitie. Het karakter van een ontwikkelassessment past bij het vinden van het antwoord op de vraag of plannen passen bij de persoon als pionier en waar ruimte is voor ontwikkeling.”