Opstap Assessment

Pioniersassessment

Je bent betrokken als pionier bij nieuwe initiatieven die verbinding maken met mensen die niet, of anders geloven. Pionieren is geweldig, maar kan soms ook geïsoleerd voelen en van je vragen om te ploegen. Je werkt met diverse mensen samen in je pioniersplek en met je team, je voert overleg met de kerkenraad en met maatschappelijke instanties. Je staat open om meer zicht te krijgen op wie jij bent als persoon achter de pionier en hoe jouw voorkeur in communicatie van invloed is op jouw leiderschapsstijl. Je wilt gericht groeien en ontwikkeling naar het worden van een competente leider in pionieren.

Wat kun je van hetpioniersassessment verwachten?

 • Competentieprofiel als rode draad

het competentieprofiel van een pionier staat is de rode draad van het pioniersassessment. Een competentie is een vermogen dat kennis, inzicht, houding en vaardigheden omvat om in een concrete situatie doelen te bereiken.

 • Context en evangelie verbinden
 • Leiderschap
 • Netwerken
 • Ondernemen
 • Veerkracht
 • Feedback
 • Ontwikkelpunten
 • Ervaringsgerichte oefeningen
 • Assessmentgesprek met gecertificeerde coach
 • Persoonlijk groeiplan
 • Assessmentrapportage