Opstap Assessment

Pioniersassessment

Je bent betrokken als pionier bij nieuwe initiatieven die verbinding maken met mensen die niet, of anders geloven. Pionieren is geweldig, maar kan soms ook geïsoleerd voelen en van je vragen om te ploegen. Je werkt met diverse mensen samen in je pioniersplek en met je team, je voert overleg met de kerkenraad en met maatschappelijke instanties. Je staat open om meer zicht te krijgen op wie jij bent als persoon achter de pionier en hoe jouw voorkeur in communicatie van invloed is op jouw leiderschapsstijl. Je wilt gericht groeien en ontwikkeling naar het worden van een competente leider in pionieren in een interculturele setting.

Ontwikkelassessment

Het Pioniers assessment gaat om een ontwikkelassessment waar ontwikkelpunten voor jouw als pionier in beeld worden gebracht. Op basis hiervan kan je aandacht geven aan die punten waar je behoefte liggen in groei en ontwikkeling. Het Pioniers assessment is geen selectieassessment in de zin dat het bepalend is of je wel of niet geschikt zou zijn om als pionier aan de slag te gaan in een interculturele setting in Nederland.

Competentieprofiel Pionier

Het uitgangspunt voor het ontwikkelassessment is het competentieprofiel van jouw als missionair werker. Dit profiel bestaat uit de vijf kerncompetenties veerkracht, interculturele sensitiviteit, context en evangelie kunnen verbinden, ondernemen en netwerken. Iedere kerncompetentie wordt in het competentieprofiel omgeschreven vanuit de context en rol van jouw als missionair werker. 

Methoden

Naast het afnemen van een Intercultural Readiness Check en de Lifelanguages™ vragenlijst, ontvang je een uitnodiging voor de competentietest. Het kennen, begrijpen en toepassen van het Life Languages gedachtegoed, verbetert  communicatieve vaardigheden, versterkt het zelfvertrouwen, verrijkt de relaties met anderen en verbetert de samenwerking. In de Intercultural Readiness Check wordt er gekeken naar vier verschillende dimensies; interculturele sensitiviteit, interculturele communicatie, bevorderen van betrokkenheid en omgaan met onzekerheid. In de competentietest beoordeel je 16 fundamentele competenties en in een vergelijkingsoverzicht wordt er gekeken naar een overeenkomst tussen de competenties van jouw als missionair werker en de 16 fundamentele competenties uit de test. Tijdens het assessmentgesprek komen de resultaten samen in een top drie van ontwikkelpunten. De ontwikkelpunten worden uitgediept met behulp van een ervaringsgerichte oefening en vertaald naar concrete stappen om in de praktijk jezelf te ontwikkelen. 

Het Missionair Werkers assessment bestaat uit Intercultureel Readiness Check, het Lifelanguages communicatieprofiel, afnamen van een competentietest, een voorbereidingsopdracht en een assessmentgesprek.

Wat zeggen deelnemers over wat het oplevert?

Agnes Missionair Werker - Thailand

De Intercultural Readiness Check heeft mij geholpen om te zien waar ik op dit moment sta in de omgang met mensen uit anderen culturen, hoe groot de verschillen zijn tussen mijn cultuur en de cultuur van mensen waar ik graag mee samen wil gaan werken, maar het geeft ook inzicht en nieuwe ideeën welke stappen ik nog moet nemen om de ander beter te leren begrijpen.

Andrea Missionair Werker - Zambia

Het Life Languages profiel heeft ons meer zelfinzicht gegeven. Ook leverde het goede handvatten op om effectiever te communiceren en elkaar beter te begrijpen. Als echtpaar, maar ook in het team waarmee we samenwerken. Een absolute aanrader!