Opstap Assessment

Visie Opstap Assessment

Samen ontdekken en zicht krijgen in je competenties en ontwikkelpunten in je persoonlijke en professioneel functioneren in een interculturele setting.

Gericht op individuele ontwikkeling

Misschien sta je aan het begin van een nieuwe baan of missie of loop je juist al een paar jaar mee. In beide situaties is het zinvol om stil te staan bij jouw persoonlijke ontwikkeling. Het ontwikkelassessment helpt je meer zicht te krijgen op de gewenste competenties van jouw als missionair werker of pionier. Hoe jouw kennis, vaardigheden en gedrag zich hiertoe verhouden en wie je daarin bent als persoon. Door jezelf beter te begrijpen en te ontdekken wat de omgeving van je vraagt ben je in staat om gericht te werken aan je persoonlijke ontwikkeling en te sturen op je eigen gedrag.

Investeren in het ontwikkelassessment betekent investeren in je individuele en professionele ontwikkeling. Je oogst een aantal aandachtspunten waar je mee aan de slag kunt of verder gaan met een nieuwe focus. 

Gericht op organisatieontwikkeling

Als (missionaire) organisatie maak je onderdeel uit van een samenleving die voortdurend verandert. Dit vraagt om ontwikkeling en wendbaarheid van medewerkers. De medewerker zelf verandert ook en ontwikkelt met de jaren andere behoeften en wensen ten aanzien van het werk. Om deze twee bewegingen op elkaar af te stemmen is het van belang om in gesprek met elkaar te blijven. Het ontwikkelassessment helpt dit gesprek te verdiepen en te verrijken. Organisaties zetten het ontwikkelassessment bijvoorbeeld in als onderdeel van de start van een nieuwe medewerker, maar ook als onderdeel van de gesprekscyclus als middel voor blijvende ontwikkeling.